Adatbank

Adatkezelési Tájékoztató
az MLSZ adatbankjával kapcsolatban

1. Hol találja az adatkezeléssel kapcsolatos információkat?

Az MLSZ a tájékoztatót a 2016/679 Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR, vagy Rendelet) előírásai szerint készítette azzal a kifejezett céllal, hogy közérthető módon átláthatóvá tegye az adatkezelési műveleteket.

Jelen tájékoztató az adott adatkezeléssel kapcsolatos fő információkat (adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok köre, időtartama és az Önt megillető jogok) tartalmazza, amelyet kiegészít az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum, amely kifejti az Ön jogait, azt, hogy hogyan tudja gyakorolni, az adatbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségeket és a tájékoztató módosításának szabályait. Az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum itt érhető el.

2. Adatkezelési esetkör bemutatása

Az MLSZ fontos céljaként kiemelt figyelmet fordít a labdarúgással kapcsolatos hiteles statisztikai adatok közzétételére is, ezért a statisztikai adatokat az MLSZ által üzemeltetett adatbank.mlsz.hu oldalon közzéteszi, ahol elérhetőek az egyes labdarúgók személyes adatai is a statisztikai adatok mellett.

Az MLSZ a Labdarúgó azonosító adatait az ügyviteli rendszerben rögzíti a nyilvántartási feladatok ellátása során, a mérkőzések adatait a játékvezetők a mérkőzésjegyzőkönyvben rögzítik. Az MLSZ ebből a két forrásból meríti azokat az adatokat, amelyeket az adatbank.mlsz.hu oldalon elérhetőek.

3. Adatkezelés időtartama

Az MLSZ az adatokat az érintett kifejezett tiltakozásáig nyilvánosságra hozza az adatbankban. Amennyiben az érintett az adatkezelés ellen tiltakozik, statisztikai adatai továbbra is elérhetőek lesznek, továbbá neve, tekintve, hogy Labdarúgóként ezt az adatot a mérkőzésen való részvétellel is nyilvánosságra hozza.

4. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a jogalapnál bemutatásre kerülő egyes célok megvalósítsa.

5. Adatok címzettjei, címzettek kategóriái

Az adatok az adatbank internetes oldalán nyilvánosságra kerülnek.

Az adatbank informatikai üzemeltetője a Webpont Kft. (1118 Budapest, Pecz Samu u. 2/a, webpont@webpont.com).

Az MLSZ ügyviteli rendszerét a Jet-Sol Kft. (Budapest, Petneházy u. 46-48, 1139, info@jet-sol.hu) fejleszti és üzemelteti.

6. A személyes adatok forrása

A Labdarúgó azonosító adatait a Labdarúgót foglalkoztató sportszervezet, a mérkőzések adatait a játékvezető rögzíti a mérkőzésjegyzőkönyvön keresztül az MLSZ ügyviteli rendszerébe.

7. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az MLSZ, a Labdarúgók és a szurkolók alábbi jogos érdekei:

Adatok Jogos érdekek, célok
Név és fénykép Labdarúgó beazonosíthatósága, megkülönböztethetősége más Labdarúgótól, azonos nevű Labdarúgótól, az MLSZ szabályzatainak esetleges megsértése esetén így a sportszervezetek számára az óvásokhoz külön kérelem nélkül rendelkezésükre állnak a mérkőzéseken részt vett Labdarúgóok adatai és a sportszakemberek neve.
Állampolgárság Az MLSZ szabályzatai alapján meghatározott mértékben vehetnek részt a mérkőzésen nem magyar állampolgárságú Labdarúgóok, az adatok alapján utólag is ellenőrizhető a szabály megtartása.
Születési idő és életkor Az MLSZ életkorra vonatkozó szabályainak betartását az életkor adat közzétételével tudják a sportszervezetek ellenőrizni.
Személyes adatokhoz kapcsolt statisztikai adatok, mérkőzésekre, Labdarúgóokra vetített adatsorok.

Tudományos kutatáshoz szükséges adatok biztosítása a nyilvánosság számára, valamint sporttörténeti elemzésekhez szükséges adatok biztosítása.

Annak biztosítása, hogy a csapatok, sportolók, adott esetben a szurkolók, sportszakemberek, újságírók ellenőrizni tudják utólag az MLSZ szabályzatokban foglaltak teljesülését, az esetleges óvásokhoz külön kérelem nélkül rendelkezésükre álljanak a mérkőzések és a mérkőzéseken részt vett Labdarúgóok adatai, e körben a sportolók egyediesítése, beazonosíthatóságának biztosítása.

Sport népszerűsítése érdekében historikus és aktuális adatok a mérkőzésekre, Labdarúgóokra vonatkozóan.

Bajnokságok nyomon követéséhez eszköz biztosítása a Labdarúgóok, média és a szurkolók számára.

Alap szintű információszolgáltatás az érdeklődők részére.

 

8. A Labdarúgót megillető jogok

A Rendelet alapján az érintetteket több jog is megillet (pl.: a tájékoztatás kérés joga, hozzáférés a személyes adatokhoz, törléshez és elfeledtetéshez való jog, korlátozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga), azonban, hogy milyen jogot hogyan, és milyen adatkezelési jogalap esetében lehet gyakorolni, az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum tartalmazza.

A 16 év alatti kiskorú érintett helyett jogait törvényes képviselője gyakorolhatja, a 16 év feletti kiskorú érintett helyett jogait törvényes képviselője is gyakorolhatja.

A jogainak gyakorlásához szükséges űrlapokat itt érheti el.

A tájékoztató 2018. 09. 11. napjától hatályos, az archivált verziója a tájékoztató alatt, a letölthető dokumentumok között található.

 

 

Főszponzoraink

  • Adidas
  • OTP Bank
  • MOL

Szponzoraink

  • Merkantil Bank
  • Groupama Biztosító
  • Förch
  • Jet Sol