Átigazolás

Adatkezelési Tájékoztató
a Labdarúgók átigazolásával kapcsolatban

1. Hol találja az adatkezeléssel kapcsolatos információkat?

Az MLSZ a tájékoztatót a 2016/679 Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR, vagy Rendelet) előírásai szerint készítette azzal a kifejezett céllal, hogy közérthető módon átláthatóvá tegye az adatkezelési műveleteket.

Jelen tájékoztató az adott adatkezeléssel kapcsolatos fő információkat (adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok köre, időtartama és az Önt megillető jogok) tartalmazza, amelyet kiegészít az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum, amely kifejti az Ön jogait, azt, hogy hogyan tudja gyakorolni, az adatbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségeket és a tájékoztató módosításának szabályait. Az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum itt érhető el.

2. Adatkezelési esetkör bemutatása

Az átigazolás az a folyamat, amikor a Labdarúgó ugyanazon szakágon belül a meglévő sportszervezetétől egy másik sportszervezethez igazol át, pontos fogalmát a NYIÁSZ tartalmazza.

Ettől eltérő eset, amikor a sportszervezetek egymás között időlegesen kölcsön adják a Labdarúgókat egymásnak. Az átigazolásra az átigazolási időszakon belül van lehetőség.

Az átigazolás folyamata a NYIÁSZ szerint az alábbiak szerint valósul meg:

 • az átvevő sportszervezettel a Labdarúgónak szerződést kell kötnie (ez általában a hivatásos Labdarúgó esetén valósul meg),
 • a Labdarúgó szerződésének elektronikus másolatát fel kell tölteni az IFA-ba, hivatásos és szerződéssel rendelkező Labdarúgó esetében,
 • átigazoláshoz átigazolási kérelmet kell kitölteni és fel kell tölteni az MLSZ ügyviteli rendszerébe,
 • az MLSZ ellenőrzi a szerződést és az adatokat, majd jóváhagyja, vagy elutasítja az átigazolási kérelmet.

Az adatok valódiságának ellenőrzése:

 • magyar állampolgár esetén:
  • érvényes személyi igazolvány,
  • útlevél vagy
  • születési anyakönyvi kivonat (vagy honosítási okirat);
 • nem magyar állampolgár esetén:
  • érvényes személyi igazolvány,
  • születési anyakönyvi kivonat vagy útlevél, továbbá
  • érvényes tartózkodási engedély (és annak jogcímét igazoló okirat: munkáltatói igazolás, házassági kivonat, iskolalátogatási igazolás, eltartási nyilatkozat), valamint
  • az MLSZ által kiadott érvényes nemzetközi játékengedély
   alapján valósul meg.

Az ellenőrzés megköveteli ezen iratok másolatának feltöltését az ügyviteli rendszerbe.

A kölcsönadási folyamat adatkezelési szempontból megegyezik az átigazolás folyamatával.

A Labdarúgó az átigazolással az ügyviteli rendszerben átkerül az új sportszervezetéhez, korábbi sportszervezete a továbbiakban csak a játékos adatlapján szereplő és az általa felvett személyes adatokhoz fér hozzá.

3. Adatkezelés időtartama

Az MLSZ versenyrendszerében szereplő Labdarúgó regisztrációja végig kíséri a Labdarúgó életútját, így az adatok a Labdarúgó haláláig kerülnek kezelésre, tekintve, hogy a Labdarúgó idős korában is részt vehet az MLSZ versenyrendszerében amatőr labdarúgóként. Emellett az átigazolással kapcsolatos adatok, az MLSZ adatbankjában is nyilvánosságra kerülnek.

4. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a FIFA szabályzatainak megfelelő igazolási ügyintézés megvalósítása, amely meg tudja akadályozni, hogy a Labdarúgó engedély nélkül többes igazolással rendelkezzen.

5. Adatok címzettjei, címzettek kategóriái

Az adatok közül a név, állampolgárság, születési idő és az egyes igazolások adatai (hol volt és mennyi ideig igazolt a Labdarúgó) az MLSZ nyilvánosan elérhető adatbankjában is megismerhetőek.

Az MLSZ ügyviteli rendszerét a Jet-Sol Kft. (Budapest, Petneházy u. 46-48, 1139, info@jet-sol.hu) fejleszti és üzemelteti.

Az adatbank informatikai üzemeltetője a Webpont Kft. (1118 Budapest, Pecz Samu u. 2/a, webpont@webpont.com).

6. A személyes adatok forrása

Az átigazolási kérelmet és az ügyintézéshez szükséges iratokat a Labdarúgót foglalkoztató, átigazoló sportszervezet továbbítja az MLSZ számára az MLSZ ügyviteli rendszerében.

7. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettségnek való megfelelés teljesítése.

Az Stv. 2. § (4) bekezdés c) pontja alapján a Játékos köteles betartani a sportág hazai és nemzetközi versenyszabályzatában, valamint egyéb szabályzataiban foglaltakat. 

A FIFA Labdarúgók Státuszára és Átigazolására vonatkozó szabályzat III rész 5 cikkely alapján a Labdarúgót az MLSZ-nek regisztrálnia kell.

Az 5. cikkely 2. pontja előírja, hogy a Labdarúgó egy időben egy sportszervezetnél lehet regisztrált Labdarúgó, az, hogy a Labdarúgó mely sportszervezetnél játszik, az igazolással lehet nyilvántartani.

8. A Labdarúgót megillető jogok

A Rendelet alapján az érintetteket több jog is megillet (pl.: a tájékoztatás kérés joga, hozzáférés a személyes adatokhoz, törléshez és elfeledtetéshez való jog, korlátozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga), azonban, hogy milyen jogot hogyan, és milyen adatkezelési jogalap esetében lehet gyakorolni, az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum tartalmazza.

A 16 év alatti kiskorú érintett helyett jogait törvényes képviselője gyakorolhatja, a 16 év feletti kiskorú érintett helyett jogait törvényes képviselője is gyakorolhatja.

A jogainak gyakorlásához szükséges űrlapokat itt érheti el.

A tájékoztató 2018. 09. 11. napjától hatályos, az archivált verziója a tájékoztató alatt, a letölthető dokumentumok között található.

Főszponzoraink

 • Adidas
 • OTP Bank

Szponzoraink

 • Merkantil Bank
 • Groupama Biztosító
 • MOL
 • Förch
 • Jet Sol