Fegyelmi ügyek

Adatkezelési Tájékoztató
a fegyelmi ügyekkel kapcsolatban

1. Hol találja az adatkezeléssel kapcsolatos információkat?

Az MLSZ a tájékoztatót a 2016/679 Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR, vagy Rendelet) előírásai szerint készítette azzal a kifejezett céllal, hogy közérthető módon átláthatóvá tegye az adatkezelési műveleteket.

Jelen tájékoztató az adott adatkezeléssel kapcsolatos fő információkat (adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok köre, időtartama és az Önt megillető jogok) tartalmazza, amelyet kiegészít az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum, amely kifejti az Ön jogait, azt, hogy hogyan tudja gyakorolni, az adatbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségeket és a tájékoztató módosításának szabályait. Az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum itt érhető el.

2. Adatkezelési esetkör bemutatása

Az MLSZ fegyelmi bizottsága fegyelmi ügyet folytathat le a Labdarúgóval szemben:

 • nagypályás labdarúgás szakágban a férfi NB I-II-III versenyekben,
 • nagypályás labdarúgás szakágban női NB I-II nagypályás versenyekben,
 • futsal szakág férfi és női NB I-II versenyekben,
 • strandlabdarúgás szakágban férfi versenyekben.

A fentebb említett felnőtt bajnokságokhoz kapcsolódó utánpótlás bajnokságok és a megyei versenyek fegyelmi ügyeit a sportszervezet székhelye szerinti megyei igazgatóság fegyelmi bizottsága tárgyalja le.

A Fegyelmi Szabályzat alapján a korábbi fegyelmi büntetés súlyosító körülmény lehet adott Labdarúgó vagy sportszakember esetében, ugyanezen bekezdés c) pontja szerint „Visszaesőnek minősül az, akire a fegyelmi vétség elkövetését megelőzően már szabtak ki fegyelmi büntetést és ennek a büntetésnek a leteltétől számított négy hónapon – felfüggesztett fegyelmi büntetés esetében hat hónapon – belül újabb fegyelmi vétséget követ el az adott bajnoki évben”.

A fegyelmi ügyekben az érintett MLSZ azonosítója jelenik meg személyes adatként az ügyintézés során, a Hivatalos értesítőben a Labdarúgó neve jelenik meg.

A fegyelmi eljárás során a mérkőzésről készült felvétel és az ellenőri jelentések használhatók fel az ügy elbírálásához.

Az ügy elintézése során az érintett jogi képviselőjének adatai is az ügy iratai közé kerülhetnek, amennyiben a Labdarúgó képviselőt bíz meg.

3. Adatkezelés időtartama

Az MLSZ az az iratkezelési szabályai szerint 10 évig őrzi meg.

4. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a szabályzatokban, jogszabályokban foglalt versenyrendszer megvalósítása.

5. Adatok címzettjei, címzettek kategóriái

A fegyelmi ügyekben a határozatok nyilvánosságra hozatala is megvalósul a dokumentumtar.mlsz.hu oldalon, ahol a Hivatalos Értesítőben a fegyelmi ügyben elmarasztalt Labdarúgó neve jelenik meg.

Az adatok átadása még a Fegyelmi Bizottság tagjai számára valósul meg, akik feladatukat megbízás alapján látják el.

Az MLSZ ügyviteli rendszerét a Jet-Sol Kft. (Budapest, Petneházy u. 46-48, 1139, info@jet-sol.hu) fejleszti és üzemelteti.

6. A személyes adatok forrása

A fegyelmi ügyekben az adatok egyrészt az MLSZ ellenőri jelentéseiből, másrészt a fegyelmi eljárás alá vont Labdarúgótól származnak.

7. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, azaz az Stv. 12. § (1) bekezdése szerinti jogi kötelezettség teljesítése. Az Stv. 12. § (1) bekezdése szerint a sportszövetség sportfegyelmi eljárást folytat le a versenyzővel, illetve a sportszakemberrel szemben, ha a sportszövetség verseny-, igazolási (nyilvántartási) és átigazolási, illetve egyéb szabályzataiban foglalt kötelezettségeit vétkesen megszegi.

8. A Labdarúgót megillető jogok

A Rendelet alapján az érintetteket több jog is megillet (pl.: a tájékoztatás kérés joga, hozzáférés a személyes adatokhoz, törléshez és elfeledtetéshez való jog, korlátozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga), azonban, hogy milyen jogot hogyan, és milyen adatkezelési jogalap esetében lehet gyakorolni, az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum tartalmazza.

A 16 év alatti kiskorú érintett helyett jogait törvényes képviselője gyakorolhatja, a 16 év feletti kiskorú érintett helyett jogait törvényes képviselője is gyakorolhatja.

A jogainak gyakorlásához szükséges űrlapokat itt érheti el.

A tájékoztató 2018. 09. 11. napjától hatályos, az archivált verziója a tájékoztató alatt, a letölthető dokumentumok között található.

 

Főszponzoraink

 • Adidas
 • OTP Bank

Szponzoraink

 • Merkantil Bank
 • Groupama Biztosító
 • MOL
 • Förch
 • Jet Sol