Honosítás

Adatkezelési Tájékoztató
a honosítással kapcsolatban

1. Hol találja az adatkezeléssel kapcsolatos információkat?

Az MLSZ a tájékoztatót a 2016/679 Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR, vagy Rendelet) előírásai szerint készítette azzal a kifejezett céllal, hogy közérthető módon átláthatóvá tegye az adatkezelési műveleteket.

Jelen tájékoztató az adott adatkezeléssel kapcsolatos fő információkat (adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok köre, időtartama és az Önt megillető jogok) tartalmazza, amelyet kiegészít az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum, amely kifejti az Ön jogait, azt, hogy hogyan tudja gyakorolni, az adatbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségeket és a tájékoztató módosításának szabályait. Az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum itt érhető el.

2. Adatkezelési esetkör bemutatása és a kezelt adatok köre

Speciális adatkezelési eset a külföldi állampolgár Labdarúgók honosítási eljárása.

A honosítás lehetséges eseteit a FIFA Labdarúgók Státuszára és Átigazolására vonatkozó szabályzat 2. melléklet 1-es cikkelye határozza meg. E szerint a Labdarúgó akkor szerepelhet két nemzet válogatottjában is, ha:

  • az adott állam területén született,
  • a biológiai anya, apa, nagyanya vagy nagyapa az adott állam területén született,
  • legalább két évet az adott állam területén élt a Labdarúgó.

Ezt kettős játékengedélynek is nevezik, tekintve, hogy egy személy honosítása esetén nem szűnik meg korábbi állampolgársága, hanem a meglévő állampolgárság mellé szerez egy új állampolgárságot.

Személyes adat kezeléseként azok az adatok merülhetnek fel, amelyekkel a honosítás feltételeit a Labdarúgó igazolni tudja (pl.: anyakönyvi kivonatok, családfa), de ez esetenként változó lehet.

Amennyiben egy Labdarúgó megszerzi a magyar állampolgárságot, a versenyengedély, válogatottban való részvétel lehetősége az általános szabályok szerint valósul meg.

3. Adatkezelés időtartama

Az Stv. 3. § (8) bekezdése alapján az MLSZ a honosított Labdarúgót nyilvántartásba veszi, amely végigkíséri a Labdarúgó életútját.

4. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a magyarországi felmenőkkel rendelkező Labdarúgók számára a magyar válogatottban való részvétel biztosítása.

5. Adatok címzettjei, címzettek kategóriái

Az MLSZ ügyviteli rendszerét a Jet-Sol Kft. (Budapest, Petneházy u. 46-48, 1139, info@jet-sol.hu) fejleszti és üzemelteti.

Az adatokat nem továbbítjuk más személy számára.

6. A személyes adatok forrása

A kérelmet a Labdarúgó adja be az MLSZ számára.

7. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, mely szerint az adatkezelés az MLSZ-re előírt jogi kötelezettség teljesítéshez szükséges. Az MLSZ a honosítást csak a FIFA Labdarúgók Státuszára és Átigazolására vonatkozó szabályzat 2. melléklet 1-es cikkelye szerint valósíthatja meg, azoktól eltérni nem tud.

Ehhez kapcsolódik, hogy az Stv. 2. § (4) bekezdés c) pontja alapján a Játékos köteles betartani a sportág hazai és nemzetközi versenyszabályzatában, valamint egyéb szabályzataiban foglaltakat. 

8. A Labdarúgót megillető jogok

A Rendelet alapján az érintetteket több jog is megillet (pl.: a tájékoztatás kérés joga, hozzáférés a személyes adatokhoz, törléshez és elfeledtetéshez való jog, korlátozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga), azonban, hogy milyen jogot hogyan, és milyen adatkezelési jogalap esetében lehet gyakorolni, az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum tartalmazza.

A 16 év alatti kiskorú érintett helyett jogait törvényes képviselője gyakorolhatja, a 16 év feletti kiskorú érintett helyett jogait törvényes képviselője is gyakorolhatja.

A jogainak gyakorlásához szükséges űrlapokat itt érheti el.

A tájékoztató 2018. 09. 11. napjától hatályos, az archivált verziója a tájékoztató alatt, a letölthető dokumentumok között található.

Főszponzoraink

  • Adidas
  • OTP Bank

Szponzoraink

  • Merkantil Bank
  • Groupama Biztosító
  • MOL
  • Förch
  • Jet Sol