Igazolás

Adatkezelési Tájékoztató
a Labdarúgók igazolásával kapcsolatban

1. Hol találja az adatkezeléssel kapcsolatos információkat?

Az MLSZ a tájékoztatót a 2016/679 Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR, vagy Rendelet) előírásai szerint készítette azzal a kifejezett céllal, hogy közérthető módon átláthatóvá tegye az adatkezelési műveleteket.

Jelen tájékoztató az adott adatkezeléssel kapcsolatos fő információkat (adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok köre, időtartama és az Önt megillető jogok) tartalmazza, amelyet kiegészít az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum, amely kifejti az Ön jogait, azt, hogy hogyan tudja gyakorolni, az adatbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségeket és a tájékoztató módosításának szabályait. Az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum itt érhető el.

2. Adatkezelési esetkör bemutatása és a kezelt adatok köre

Az amatőr és a hivatásos Labdarúgók csak igazolás birtokában játszhatnak a sportszervezetekben.

Magyar állampolgárságú Labdarúgó esetén az igazoláshoz az MLSZ ügyviteli rendszerén keresztül elektronikus másolatban be kell nyújtani:

 • Labdarúgó személyi igazolványának, lakcímkártyájának és anyakönyvi kivonatának másolatát,
 • igazoló lapot,
 • fényképet, annak érvényességi idejére vonatkozó adatot,
 • NYIÁSZ 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.

Az MLSZ ezt követően ellenőrzi, hogy a Labdarúgó tényleg nem szerepel-e az MLSZ ügyviteli rendszerében, ha pedig a vizsgálat eredménye negatív, akkor első lépésként regisztrálja a Labdarúgót.

Külföldi állampolgár esetében a regisztrációhoz elektronikus másolatban az igazoló sportszervezetnek be kell nyújtania:

 • igazoló lapot,
 • fényképet,
 • tartózkodási engedély másolatát,
 • hivatásos Labdarúgó esetén munkaszerződésének másolatát,
 • NYIÁSZ 11. számú melléklete szerinti kérelmet,
 • NYIÁSZ 5. számú melléklete szerinti nyilatkozat.

3. Adatkezelés időtartama

Az MLSZ versenyrendszerében szereplő Labdarúgó regisztrációja végig kíséri a Labdarúgó életútját, így az adatok a Labdarúgó haláláig kerülnek kezelésre, tekintve, hogy a Labdarúgó idős korában is részt vehet az MLSZ versenyrendszerében amatőr labdarúgóként. Emellett az igazolással kapcsolatos adatok, az MLSZ adatbankjában is nyilvánosságra kerülnek.

4. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a FIFA szabályzatainak megfelelő igazolási ügyintézés megvalósítása, amely meg tudja akadályozni, hogy a Labdarúgó engedély nélkül többes igazolással rendelkezzen.

5. Adatok címzettjei, címzettek kategóriái

Az adatok közül a név, állampolgárság, születési idő és az egyes igazolások adatai (hol volt és mennyi ideig igazolt a Labdarúgó) az MLSZ nyilvánosan elérhető adatbankjában is megismerhetőek.

Az MLSZ ügyviteli rendszerét a Jet-Sol Kft. (Budapest, Petneházy u. 46-48, 1139, info@jet-sol.hu) fejleszti és üzemelteti.

6. A személyes adatok forrása

Az igazolási kérelmet és az ügyintézéshez szükséges iratokat a Labdarúgót foglalkoztató, igazoló sportszervezet továbbítja az MLSZ számára az MLSZ ügyviteli rendszerében.

7. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettségnek való megfelelés teljesítése.

Az Stv. 2. § (4) bekezdés c) pontja alapján a Játékos köteles betartani a sportág hazai és nemzetközi versenyszabályzatában, valamint egyéb szabályzataiban foglaltakat. 

A FIFA Labdarúgók Státuszára és Átigazolására vonatkozó szabályzat III rész 5 cikkely a Labdarúgót az MLSZ-nek regisztrálnia kell.

Az 5. cikkely 2. pontja előírja, hogy a Labdarúgó egy időben egy sportszervezetnél lehet regisztrált Labdarúgó, az, hogy a Labdarúgó mely sportszervezetnél játszik, az igazolással lehet nyilvántartani.

8. A Labdarúgót megillető jogok

A Rendelet alapján az érintetteket több jog is megillet (pl.: a tájékoztatás kérés joga, hozzáférés a személyes adatokhoz, törléshez és elfeledtetéshez való jog, korlátozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga), azonban, hogy milyen jogot hogyan, és milyen adatkezelési jogalap esetében lehet gyakorolni, az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum tartalmazza.

A 16 év alatti kiskorú érintett helyett jogait törvényes képviselője gyakorolhatja, a 16 év feletti kiskorú érintett helyett jogait törvényes képviselője is gyakorolhatja.

A jogainak gyakorlásához szükséges űrlapokat itt érheti el.

A tájékoztató 2018. 09. 11. napjától hatályos, az archivált verziója a tájékoztató alatt, a letölthető dokumentumok között található.

 

 

Főszponzoraink

 • Adidas
 • OTP Bank

Szponzoraink

 • Merkantil Bank
 • Groupama Biztosító
 • MOL
 • Förch
 • Jet Sol