Labdarúgók nyilvántartása

Adatkezelési Tájékoztató
a Labdarúgók nyilvántartásával kapcsolatban

1. Hol találja az adatkezeléssel kapcsolatos információkat?

Az MLSZ a tájékoztatót a 2016/679 Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR, vagy Rendelet) előírásai szerint készítette azzal a kifejezett céllal, hogy közérthető módon átláthatóvá tegye az adatkezelési műveleteket.

Jelen tájékoztató az adott adatkezeléssel kapcsolatos fő információkat (adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok köre, időtartama és az Önt megillető jogok) tartalmazza, amelyet kiegészít az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum, amely kifejti az Ön jogait, azt, hogy hogyan tudja gyakorolni, az adatbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségeket és a tájékoztató módosításának szabályait. Az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum itt érhető el.

2. Adatkezelési esetkör bemutatása és a kezelt adatok köre

Valamennyi, akár amatőr, akár hivatásos Labdarúgóként az MLSZ-el kapcsolatba kerülő Labdarúgót érintik a NYIÁSZ és a FIFA Labdarúgók Státuszára és Átigazolására Vonatkozó Szabályzata alapján elvégzett nyilvántartási feladatok ellátása.

A FIFA Labdarúgók Státuszára és Átigazolására Vonatkozó Szabályzata előírja az MLSZ számára, hogy a Labdarúgókat regisztrálja. A regisztráció egy nyilvántartásba vétel, amely alapján végezhetőek el a Labdarúgóval kapcsolatos további feladatok (pl.: igazolás, átigazolás, versenyengedély kiadása).

A regisztráció érdekében az MLSZ a Labdarúgó nevét, születési helyét is idejét, állampolgárságát és anyja nevét tartja nyilván. A regisztráció során a Labdarúgó az informatikai rendszerben egyedi azonosítót kap, amely alapján a sportszervezetek és az MLSZ a Labdarúgót érintő ügyviteli feladatokat el tudják látni.

Az adatok igazolásához a labdarúgó anyakönyvi kivonatát kell a sportszervezeteknek az MLSZ számára átadniuk.

3. Adatkezelés időtartama

Az MLSZ versenyrendszerében szereplő Labdarúgó regisztrációja végig kíséri a Labdarúgó életútját, így az adatok a Labdarúgó haláláig kerülnek kezelésre, tekintve, hogy a Labdarúgó idős korában is részt vehet az MLSZ versenyrendszerében amatőr labdarúgóként.

4. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a FIFA hivatkozott szabályzatának megfelelően a Labdarúgó regisztrációja abból a célból, hogy az MLSZ meg tudja akadályozni az engedély nélküli többes igazolást, többes nemzetközi igazolást.

5. Adatok címzettjei, címzettek kategóriái

Az adatok közül a név, állampolgárság, születési idő adatok, fénykép az MLSZ nyilvánosan elérhető adatbankjában is megismerhetőek, ezzel az adatkezelésünkkel kapcsolatosan az itt elérhető tájékoztatónk szolgál részletes információkkal.

Az MLSZ ügyviteli rendszerét a Jet-Sol Kft. (Budapest, Petneházy u. 46-48, 1139, info@jet-sol.hu) fejleszti és üzemelteti.


6. A személyes adatok forrása

A regisztrációt a Labdarúgót foglalkoztató, igazoló sportszervezet végzi el az MLSZ ügyviteli rendszerében.

7. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettségnek való megfelelés teljesítése.

Az Stv. 2. § (4) bekezdés c) pontja alapján a Játékos köteles betartani a sportág hazai és nemzetközi versenyszabályzatában, valamint egyéb szabályzataiban foglaltakat. 

A FIFA Labdarúgók Státuszára és Átigazolására vonatkozó szabályzat III rész 5 cikkely szerint a Labdarúgót az MLSZ-nek regisztrálnia kell.

8. Az Önt megillető jogok

A Rendelet alapján az érintetteket több jog is megillet (pl.: a tájékoztatás kérés joga, hozzáférés a személyes adatokhoz, törléshez és elfeledtetéshez való jog, korlátozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga), azonban, hogy milyen jogot hogyan, és milyen adatkezelési jogalap esetében lehet gyakorolni, az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum tartalmazza.

A 16 év alatti kiskorú érintett helyett jogait törvényes képviselője gyakorolhatja, a 16 év feletti kiskorú érintett helyett jogait törvényes képviselője is gyakorolhatja.

A jogainak gyakorlásához szükséges űrlapokat itt érheti el.

A tájékoztató 2018. 10. 05. napjától hatályos, az archivált verziója a tájékoztató alatt, a letölthető dokumentumok között található.

Főszponzoraink

  • Adidas
  • OTP Bank

Szponzoraink

  • Merkantil Bank
  • Groupama Biztosító
  • MOL
  • Förch
  • Jet Sol