Mérkőzések adatai

Adatkezelési Tájékoztató
a mérkőzések adataival kapcsolatban

1. Hol találja az adatkezeléssel kapcsolatos információkat?

Az MLSZ a tájékoztatót a 2016/679 Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR, vagy Rendelet) előírásai szerint készítette azzal a kifejezett céllal, hogy közérthető módon átláthatóvá tegye az adatkezelési műveleteket.

Jelen tájékoztató az adott adatkezeléssel kapcsolatos fő információkat (adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok köre, időtartama és az Önt megillető jogok) tartalmazza, amelyet kiegészít az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum, amely kifejti az Ön jogait, azt, hogy hogyan tudja gyakorolni, az adatbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségeket és a tájékoztató módosításának szabályait. Az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum itt érhető el.

2. Adatkezelési esetkör bemutatása és a kezelt adatok köre

A mérkőzéseken a játékvezető valósít meg adatkezelési folyamatot, amikor a mérkőzés kezdete előtt ellenőrzi, hogy a megjelent Labdarúgó rendelkezik-e versenyengedéllyel, amit a versenyigazolvány, valamint az ahhoz csatolt sportorvosi igazolás ellenőrzésével végez el. Ezt megelőzően az adott mérkőzés játékosainak és sportszakembereinek körét a mérkőzésen részt vevő sportszervezetek az MLSZ ügyviteli rendszerében rögzítik, amelyet a játékvezető a mérkőzés helyszínén csak ellenőriz és hitelesít.

Az ellenőrzés keretében a játékvezető a sportszervezetek képviselői által átadott fényképes igazolvány segítségével ellenőrzi, hogy minden Labdarúgó a saját versenyigazolványával játszik-e és a mérkőzésjelentésben ezáltal valós adatok kerülnek-e megjelenítésre. Az ellenőrzésnél a sportszervezetek képviselői is jelen vannak.

Emellett a játékvezető rögzíti a mérkőzés jegyzőkönyvét, melyben a Labdarúgó személyes adatai is szerepelnek.

Az ellenőrzési feladatok ellátásához a játékvezető a versenyigazolványban és a sportorvosi igazolásban szerelő adatokat kezeli.

Mérkőzéssel kapcsolatban a mérkőzésjegyzőkönyvben rögzített személyes adatok:

 • kerettag Labdarúgók neve, azonosító kódja, sportszervezete.

A mérkőzés alapján rögzített egyéb adatok:

 • mely Labdarúgó milyen időtartamban játszott, kik voltak a cserék,
 • eredmények, ki rúgta a gólt és mikor,
 • Labdarúgók figyelmeztetései,
 • mérkőzés periódusai és főbb időpontjai,
 • mérkőzés eseményeinek leírása,
 • szabálytalanságok kategorizálása.

3. Adatkezelés időtartama

Az MLSZ az adatokat kutatási, történelmi és statisztikai okok miatt törlési határidő nélkül nyilvántartja.

A versenyengedély és sportorvosi engedély ellenőrzése a helyszíni ellenőrzést követően további adatkezelést nem igényel.

4. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a versenyrendszer eredményeinek, megvalósulásának dokumentálása.

5. Adatok címzettjei, címzettek kategóriái

Az adatok az MLSZ adatbankján keresztül nyilvánosan elérhetőek.

Az MLSZ ügyviteli rendszerét a Jet-Sol Kft. (Budapest, Petneházy u. 46-48, 1139, info@jet-sol.hu) fejleszti és üzemelteti.

6. A személyes adatok forrása

A kérelmet a Labdarúgó adja be az MLSZ számára. Az adott mérkőzés játékosainak és sportszakembereinek körét a mérkőzésen részt vevő sportszervezetek rögzítik az MLSZ ügyviteli rendszerében.

7. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek, mely szerint az adatkezelés az MLSZ és harmadik személyek jogos érdeke. Jogos érdekként a versenyrendszer működtetése azonosítható, amely megköveteli, hogy a mérkőzésen részt vettek körét, a mérkőzésen történteket és az eredményeket az MLSZ nyilvántartsa.

8. A Labdarúgót megillető jogok

A Rendelet alapján az érintetteket több jog is megillet (pl.: a tájékoztatás kérés joga, hozzáférés a személyes adatokhoz, törléshez és elfeledtetéshez való jog, korlátozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga), azonban, hogy milyen jogot hogyan, és milyen adatkezelési jogalap esetében lehet gyakorolni, az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum tartalmazza.

A 16 év alatti kiskorú érintett helyett jogait törvényes képviselője gyakorolhatja, a 16 év feletti kiskorú érintett helyett jogait törvényes képviselője is gyakorolhatja.

A jogainak gyakorlásához szükséges űrlapokat itt érheti el.

A tájékoztató 2018. 09. 11. napjától hatályos, az archivált verziója a tájékoztató alatt, a letölthető dokumentumok között található.

 

Főszponzoraink

 • Adidas
 • OTP Bank

Szponzoraink

 • Merkantil Bank
 • Groupama Biztosító
 • MOL
 • Förch
 • Jet Sol