Nemzetközi átigazolás

Adatkezelési Tájékoztató
a nemzetközi átigazolással kapcsolatban

1. Hol találja az adatkezeléssel kapcsolatos információkat?

Az MLSZ a tájékoztatót a 2016/679 Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR, vagy Rendelet) előírásai szerint készítette azzal a kifejezett céllal, hogy közérthető módon átláthatóvá tegye az adatkezelési műveleteket.

Jelen tájékoztató az adott adatkezeléssel kapcsolatos fő információkat (adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok köre, időtartama és az Önt megillető jogok) tartalmazza, amelyet kiegészít az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum, amely kifejti az Ön jogait, azt, hogy hogyan tudja gyakorolni, az adatbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségeket és a tájékoztató módosításának szabályait. Az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum itt érhető el.

2. Adatkezelési esetkör bemutatása és a kezelt adatok köre

Nemzetközi átigazolás esetén a külföldi Labdarúgó igazol magyar sportszervezethez, vagy magyar Labdarúgó igazol külföldi sportszervezethez.

Az átigazolás a FIFA TMS elnevezésű rendszerében valósul meg a sportszervezetek és az MLSZ közreműködésével.

A nemzetközi átigazolási kérelemhez hivatásos Labdarúgó esetében be kell csatolni:

 • labdarúgó személyi adatait,
 • az átadó sportszervezet nyilatkozatát arról, hogy a sportszervezetnek a labdarúgóval szemben anyagi jellegű követelése nincs, illetve, ha van, akkor milyen jellegű a követelés
 • (gépkocsi használat, lakásbérlet, lakásvásárláshoz visszatérítendő kölcsön, sportfelszerelés, sporteszköz, stb.),
 • az átadó és átvevő sportszervezetek átigazolási vagy kölcsönadási szerződését, amelyet az átadó sportszervezet köteles feltölteni a TMS rendszerbe,
 • az MLSZ vagy az illetékes megyei (budapesti) igazgatóság igazolását az érvényben lévő fegyelmi eltiltásról,
 • a labdarúgó versenyigazolványát,
 • a NYIÁSZ 13. § (3) bekezdés l) pontjában meghatározott további adatokat.

Amatőr Labdarúgó esetében mellékelni kell:

 • a labdarúgó személyi adatait,
 • az átadó sportszervezet nyilatkozatát arról, hogy a labdarúgóval szemben anyagi követelése nincs, illetve, ha van, azok milyen jellegűek,
 • az MLSZ vagy az illetékes megyei (budapesti) igazgatóság igazolását az érvényben lévő fegyelmi eltiltásról,
 • a labdarúgó versenyigazolványát.

3. Adatkezelés időtartama

Az MLSZ-en belül az adattárolás az iratkezelési szabályoknak megfelelően valósul meg, az MLSZ az iratokat 10 év elteltével selejtezi. A TMS rendszeren belüli adattárolásra a FIFA előírásai vonatkoznak.

4. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a FIFA szabályzatainak megfelelően a nemzetközi átigazolás eljárásának lefolytatása.

5. Adatok címzettjei, címzettek kategóriái

Az adatokat a TMS rendszeren keresztül a feltöltést követően az MLSZ, annak jóváhagyását követően a FIFA és az átigazolásban érintett másik sportszervezet ismerheti meg.

Amennyiben az átigazolás során hazai Labdarúgó igazol külföldre, és amennyiben a fogadó sportszervezet nem az Európai Unió tagállama, vagy nem részes az EGT-ben, az adatok harmadik országbeli címzett számára is megismerhetőek lesznek.

Az MLSZ-nek nincs információja arra vonatkozóan, hogy az Euróai Unió Bizottsága kiadott volna megfelelőségi határozatot, az adatok kezelésével kapcsolatos garanciát az biztosíthatja, hogy az adatok megismerésére a TMS rendszeren keresztül van lehetősége az átvevő sportszervezetnek is.

6. A személyes adatok forrása

A nemzetközi átigazolási kérelmet a sportszervezet tölti fel az MLSZ ügyviteli rendszerébe, ha hazai labdarúgó szeretne külföldre igazolni, illetve, ha Magyarországra kíván a Labdarúgó átigazolni, akkor az MLSZ a TMS rendszeren keresztül kap értesítést az átigazolásról.

7. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettségnek való megfelelés teljesítése.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sport tv.) 2. § (4) bekezdés c) pontja alapján a Játékos köteles betartani a sportág hazai és nemzetközi versenyszabályzatában, valamint egyéb szabályzataiban foglaltakat. 

A FIFA Labdarúgók Státuszára és Átigazolására vonatkozó szabályzat III rész 5 cikkely 2. pontja szerint a Labdarúgó csak egy sportszervezethez lehet igazolt egy időben, nemzetközi átigazolás esetében ezt a tényt, illetve a FIFA által meghatározott egyéb adatokat is igazolni kell.

8. Adatfeldolgozó

Az MLSZ ügyviteli rendszerét a Jet-Sol Kft. (Budapest, Petneházy u. 46-48, 1139, info@jet-sol.hu) fejleszti és üzemelteti.

9. A Labdarúgót megillető jogok

A Rendelet alapján az érintetteket több jog is megillet (pl.: a tájékoztatás kérés joga, hozzáférés a személyes adatokhoz, törléshez és elfeledtetéshez való jog, korlátozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga), azonban, hogy milyen jogot hogyan, és milyen adatkezelési jogalap esetében lehet gyakorolni, az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum tartalmazza.

A jogainak gyakorlásához szükséges űrlapokat itt érheti el.

A tájékoztató 2018. 05. 25. napjától hatályos.

 

 

 

 

Főszponzoraink

 • Adidas
 • OTP Bank

Szponzoraink

 • Merkantil Bank
 • Groupama Biztosító
 • MOL
 • Förch
 • Jet Sol