Produktivitási rendszer

Adatkezelési Tájékoztató
az MLSZ produktivitási rendszerével kapcsolatban

1. Hol találja az adatkezeléssel kapcsolatos információkat?

Az MLSZ a tájékoztatót a 2016/679 Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR, vagy Rendelet) előírásai szerint készítette azzal a kifejezett céllal, hogy közérthető módon átláthatóvá tegye az adatkezelési műveleteket.

Jelen tájékoztató az adott adatkezeléssel kapcsolatos fő információkat (adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok köre, időtartama és az Önt megillető jogok) tartalmazza, amelyet kiegészít az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum, amely kifejti az Ön jogait, azt, hogy hogyan tudja gyakorolni, az adatbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségeket és a tájékoztató módosításának szabályait. Az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum itt érhető el.

2. Adatkezelési esetkör bemutatása és a kezelt adatok köre

A produktivitási rendszer az utánpótlás neveléssel foglalkozó sportszervezetek teljesítményét méri azon keresztül, hogy az ott nevelt fiatal labdarúgók milyen mértékben kapnak szerepet a felnőtt professzionális labdarúgásban.  

Egy sportszervezet produktivitásának mérése pontrendszer segítségével történik. A pontok számításának alapja az adott sportszervezethez köthető Labdarúgónak a figyelembe vehető mérkőzéseken/bajnokságokban pályán töltött perceinek száma.

A produktivitási rendszerben az számít, hogy az utánpótlás nevelésben részesülő Labdarugó a figyelembe vehető bajnokságokban, vagy a válogatottakban mennyi percet töltött pályán.

A produktivitási rendszerben a Labdarúgó azonosításához szükséges adatok (név, Labdarúgó azonosító kódja) és a meghatározott bajnokságban és válogatottságban a pályán töltött percek kerülnek kezelésre.

3. Adatkezelés időtartama

Az MLSZ az adatokat, határidő nélkül nyilvántartja tekintve, hogy ezek az adatok az MLSZ adatbankjában is elérhetőek, csak más struktúrában, az azonosításhoz szükséges adatokat pedig az MLSZ köteles a nyilvántartási feladatai miatt határidő nélkül megőrizni.

4. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az utánpótlás képzéssel kapcsolatos szakmai munka támogatása, kárpótlása.

5. Adatok címzettjei, címzettek kategóriái

Az adatok az adatbank internetes oldalán nyilvánosságra kerülnek, maga a produktivitási jelentés nem kerül nyilvánosságra, azt a sportszervezetek ismerhetik csak meg.

Az MLSZ ügyviteli rendszerét a Jet-Sol Kft. (Budapest, Petneházy u. 46-48, 1139, info@jet-sol.hu) fejleszti és üzemelteti.

6. A személyes adatok forrása

A Labdarúgó azonosító adatait a Labdarúgót foglalkoztató sportszervezet rögzíti az MLSZ ügyviteli rendszerébe, a mérkőzések adatait a játékvezető rögzíti a mérkőzésjegyzőkönyvön keresztül az MLSZ ügyviteli rendszerébe.

7. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti a sportszervezetek jogos érdeke, hogy az MLSZ a képzések kompenzálása érdekében hozzájárulási mechanizmust működtettessen.

8. Az Önt megillető jogok

A Rendelet alapján az érintetteket több jog is megillet (pl.: a tájékoztatás kérés joga, hozzáférés a személyes adatokhoz, törléshez és elfeledtetéshez való jog, korlátozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga), azonban, hogy milyen jogot hogyan, és milyen adatkezelési jogalap esetében lehet gyakorolni, az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum tartalmazza.

A jogainak gyakorlásához szükséges űrlapokat itt érheti el.

A tájékoztató 2018. 12. 20. napjától hatályos, az archivált verziója a cikk alján, a letölthető dokumentumok között található.

 

 

 

 

Főszponzoraink

  • Adidas
  • OTP Bank

Szponzoraink

  • Merkantil Bank
  • Groupama Biztosító
  • MOL
  • Förch
  • Jet Sol