Válogatottság

Adatkezelési Tájékoztató
a válogatottsággal kapcsolatban

1. Hol találja az adatkezeléssel kapcsolatos információkat?

Az MLSZ a tájékoztatót a 2016/679 Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR, vagy Rendelet) előírásai szerint készítette azzal a kifejezett céllal, hogy közérthető módon átláthatóvá tegye az adatkezelési műveleteket.

Jelen tájékoztató az adott adatkezeléssel kapcsolatos fő információkat (adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok köre, időtartama és az Önt megillető jogok) tartalmazza, amelyet kiegészít az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum, amely kifejti az Ön jogait, azt, hogy hogyan tudja gyakorolni, az adatbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségeket és a tájékoztató módosításának szabályait. Az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum itt érhető el.

2. Adatkezelési esetkör bemutatása és a kezelt adatok köre

Az MLSZ az, aki a hazai válogatott kerettagságot kezeli, a válogatott esetében sportszervezetként eljár. Válogatottság utánpótlás és felnőtt szinten is lehetséges.

A válogatottság esetén alapvetően három al-adatkezelési esetkör különíthető el:

 • meghívással kapcsolatos és adminisztratív célú adatkezelés,
 • sportszakmai adatkezelés,
 • egészségügyi adatkezelés az edzőtáborokban felmerülő és a korábbi sérülésekkel kapcsolatban.

Meghívó a válogatott keretbe:

A meghívás keretében az MLSZ az alábbi személyes adatokat gyűjt be a Labdarúgótól:

 • név,
 • születési hely és idő,
 • képmás,
 • útlevél vagy személyi igazolvány szám,
 • cím,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • klub név,
 • poszt.

Technikai adatként az MLSZ kezeli a mezméret adatot is és speciális esetekben (pl.: ha külföldön edzőtáborozik a keret) az adott eseményhez szükséges további adatokat rögzíti (pl., útlevélszám) és használja fel a koordinatív munkához.

Labdarúgó meghívását követően:

Sportszakmai adatkezelés:

Az MLSZ kezeli a válogatott Labdarúgók fizikai felmérési adatait, alapadatokkal és az edzés során mért adatokkal. Az erőnléti edzők elemzik is az adatokat.

Kétféle erőnléti adatot kezelhet az MLSZ:

 • az erőnléti edző által az edzőtábor alatt mért adat,
 • a Labdarúgó saját sportszervezete által átadott, korábban mért adatok.

Egészségügyi adatkezelés:

Az egészségügyi adatkezelés keretében a Labdarúgóra vonatkozóan kétféle adat kezelése valósul meg az MLSZ esetében.

Egyrészt a válogatott edzőtáborokat megelőzően a Labdarúgó számára a sportszervezet kiállít egy úgynevezett „A vízumot”, ami a Labdarúgó aktuális egészségügyi adatait, panaszait, sérüléseit tartalmazza. A válogatott edzőtáborát követően pedig az MLSZ állít ki egy úgynevezett „B vízumot”, ami az edzőtáborban megvalósított kezeléseket, valamint a sérülések adatait tartalmazza.

Ehhez kapcsolódóan a második esetkör, hogy ha a Labdarúgó megsérül, akkor az MLSZ sportorvosa kezel egészségügyi adatokat a sérüléssel kapcsolatban, amelyek a B vízumba is bekerülnek.

3. Adatkezelés időtartama

Az MLSZ az adatokat a Labdarúgó válogatotti pályafutása alatt, vagy a válogatottságról való lemondás idejéig kezeli, mivel ezen időszak alatt lehetséges, hogy a Labdarúgó ismételten válogatott kerettag lesz.

4. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a nemzetközi tornákon való részvétel érdekében válogatott keret fenntartása.

5. Adatok címzettjei, címzettek kategóriái

A mérkőzésekről készült videófelvételt (abban az esetben, ha a mérkőzést nem közvetítik) a vendég külföldi csapat számára is átadja az MLSZ kérés esetén.

A mérési adatokat az MLSZ a Labdarúgót foglalkoztató sportszervezet kérésére átadja a sportszervezetnek, amennyiben ezt a Labdarúgó kéri, akkor az ő részére is.

A „B vízumot” a Labdarúgót foglalkoztató sportszervezet csapatorvosa kapja meg.

Az adatkezelési folyamatban nem vesz részt adatfeldolgozó.

6. A személyes adatok forrása

A meghíváskor rögzített adatokat, a sportszakmai adatkezelés keretében a Labdarúgó saját sportszervezete által rögzített mérési adatokat és az „A” vízumban rögzített adatokat a Labdarúgót foglalkoztató sportszervezet adja meg az MLSZ számára, a mért adatokat az MLSZ az érintett bevonásával rögzíti.

7. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti a jogi kötelezettségnek való megfelelés.

Az Stv. előírása szerint a Labdarúgó köteles betartani a szabályzatokban foglaltakat, amely ez esetben a Labdarúgás Versenyszabályzatának 58. §-a. E szerint, ha előzetesen nem mondott le a hivatásos Labdarúgó a kerettagságról, akkor a válogatottságot nem utasíthatja vissza. Amatőr labdarúgó esetében az első meghívótól számított 3 napon belül lehet a válogatottságról lemondani.


8. A Labdarúgót megillető jogok

A Rendelet alapján az érintetteket több jog is megillet (pl.: a tájékoztatás kérés joga, hozzáférés a személyes adatokhoz, törléshez és elfeledtetéshez való jog, korlátozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga), azonban, hogy milyen jogot hogyan, és milyen adatkezelési jogalap esetében lehet gyakorolni, az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum tartalmazza.

A 16 év alatti kiskorú érintett helyett jogait törvényes képviselője gyakorolhatja, a 16 év feletti kiskorú érintett helyett jogait törvényes képviselője is gyakorolhatja.

A jogainak gyakorlásához szükséges űrlapokat itt érheti el.

A tájékoztató 2018. 09. 11. napjától hatályos, az archivált verziója a tájékoztató alatt, a letölthető dokumentumok között található.

 

Főszponzoraink

 • Adidas
 • OTP Bank

Szponzoraink

 • Merkantil Bank
 • Groupama Biztosító
 • MOL
 • Förch
 • Jet Sol