Versenyengedély kiadása

Adatkezelési Tájékoztató
a Versenyengedély kiadásával és kezelésével kapcsolatban

1. Hol találja az adatkezeléssel kapcsolatos információkat?

Az MLSZ a tájékoztatót a 2016/679 Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR, vagy Rendelet) előírásai szerint készítette azzal a kifejezett céllal, hogy közérthető módon átláthatóvá tegye az adatkezelési műveleteket.

Jelen tájékoztató az adott adatkezeléssel kapcsolatos fő információkat (adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok köre, időtartama és az Önt megillető jogok) tartalmazza, amelyet kiegészít az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum, amely kifejti az Ön jogait, azt, hogy hogyan tudja gyakorolni, az adatbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségeket és a tájékoztató módosításának szabályait. Az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum itt érhető el.

2. Adatkezelési esetkör bemutatása és a kezelt adatok köre

A versenyengedély kiadására vonatkozó folyamatot az Stv. 3. § (1) bekezdése határozza meg, amely alapján a Labdarúgónak – a versenyrendszerben, bajnokságban való részvétel feltételeként – az MLSZ által kiállított, a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő, a versenyrendszerben vagy versenyeken való részvételre jogosító sportolói igazolvánnyal (a továbbiakban: versenyengedély) kell rendelkeznie.

A versenyengedély sportágtól függetlenül tartalmilag és formailag egységes. A versenyengedélyek egységes tartalmát és formáját a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB) - az amatőr és a hivatásos sportolói versenyengedély kiadásának feltételeiről szóló miniszteri rendeletben foglaltakra figyelemmel - határozza meg. Ha a sportszövetség szabályzata másként nem rendelkezik, egy sportágban egy versenyzőnek csak egy versenyengedélye lehet. Ha a versenyengedély kiadásának nincsenek meg a jogszabályi, valamint a sportszövetség szabályzatában foglalt feltételei, továbbá, ha a versenyző valótlan adat igazolását kéri, a versenyengedély kiadását a sportszövetség megtagadja vagy a versenyengedélyt visszavonja.

A sportszövetség köteles gondoskodni arról, hogy a versenyengedély nyilvántartási száma egyértelmű és egységes jelölésű legyen.

Az Stv. 3. § (3) bekezdése alapján a versenyengedély tartalmazza:

 • a versenyző képmását, nevét, születési helyét és idejét,
 • a versenyrendszer megnevezését,
 • a versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezését,
 • a versenyengedély érvényességi idejét,
 • a versenyengedély nyilvántartási számát,
 • a versenyengedély kiállításának dátumát, valamint
 • mindazt, amit a sportszövetség a sportág jellegére és nemzetközi szövetségének követelményeire tekintettel szabályzataiban előír.

3. Adatkezelés időtartama

Az Stv. 3. § (8) bekezdése alapján az MLSZ a versenyengedélyeket amatőr, hivatásos és vegyes versenyrendszerenként, bajnoki osztályonként és nemenként, korcsoportonként, valamint - amennyiben az értelmezhető - szakáganként elkülönítve, a kiadástól számított négy évig tartja nyilván.

4. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Stv.-ben foglalt jogi kötelezettség teljesítése, azaz a versenyengedély kiadása.

5. Adatok címzettjei, címzettek kategóriái

Az adatokat nem továbbítjuk más személy számára.

Az MLSZ ügyviteli rendszerét a Jet-Sol Kft. (Budapest, Petneházy u. 46-48, 1139, info@jet-sol.hu) fejleszti és üzemelteti.

6. A személyes adatok forrása

A versenyengedély iránti kérelmet a Labdarúgót foglalkoztató Sportszervezet tölti fel az MLSZ ügyviteli rendszerébe.

7. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettségnek való megfelelés teljesítése, amely jelen esetben az Stv. 3. §-ában foglalt kötelezettség.

8. A Labdarúgót megillető jogok

A Rendelet alapján az érintetteket több jog is megillet (pl.: a tájékoztatás kérés joga, hozzáférés a személyes adatokhoz, törléshez és elfeledtetéshez való jog, korlátozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga), azonban, hogy milyen jogot hogyan, és milyen adatkezelési jogalap esetében lehet gyakorolni, az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum tartalmazza.

A 16 év alatti kiskorú érintett helyett jogait törvényes képviselője gyakorolhatja, a 16 év feletti kiskorú érintett helyett jogait törvényes képviselője is gyakorolhatja.

A jogainak gyakorlásához szükséges űrlapokat itt érheti el.

A tájékoztató 2018. 09. 11. napjától hatályos, az archivált verziója a tájékoztató alatt, a letölthető dokumentumok között található.

 

 

Főszponzoraink

 • Adidas
 • OTP Bank

Szponzoraink

 • Merkantil Bank
 • Groupama Biztosító
 • MOL
 • Förch
 • Jet Sol