Beléptetés mérkőzésre

Adatkezelési Tájékoztató
a mérkőzésre beléptetéssel kapcsolatban

1. Hol találja az adatkezeléssel kapcsolatos információkat?

Az MLSZ a tájékoztatót a 2016/679 Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR, vagy Rendelet) előírásai szerint készítette azzal a kifejezett céllal, hogy közérthető módon átláthatóvá tegye az adatkezelési műveleteket.

Jelen tájékoztató az adott adatkezeléssel kapcsolatos fő információkat (adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok köre, időtartama és az Önt megillető jogok) tartalmazza, amelyet kiegészít az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum, amely kifejti az Ön jogait, azt, hogy hogyan tudja gyakorolni, az adatbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségeket és a tájékoztató módosításának szabályait. Az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum itt érhető el.

2. Adatkezelési esetkör bemutatása és kezelt adatok köre

A rendező a beléptetés során jogosult a résztvevők személyazonosságát ellenőrizni. Az ellenőrzés a névre szóló jegyek és a jegyvásárlás érdekében kezelt azonosító adatok alapján és személyazonosság igazolás útján valósul meg, amely személyi igazolvány, vagy Klubkártya/Futballkártya felmutatásával teljesíthető.

Az Stv. 72/B. § alapján az adatok (amelyek megegyeznek a jegyértékesítés során rögzített adatokkal) a sportrendezvény helyszínén vagy a sportrendezvény helyszínének megközelítése, illetve az onnan való távozás során elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető- vagy szabálysértési eljárás, továbbá a sportrendezvényen történő részvételből való kizárás céljából használható fel.

3. Adatkezelés időtartama

Az ellenőrzés adatkezeléssel csak az ellenőrzés időpontjában jár, de az a jegyértékesítési adatokon alapul.

Az MLSZ által használt beléptető rendszer személyes adatokat nem kezel, abban csak a belépőjegy vagy bérlet vonalkódja kerülhet tárolásra.

A jegyértékesítő rendszerből a mérkőzést követő három munkanap után – amennyiben az erre jogosult hatóság nem szólítja fel az MLSZ-t az adatok további, maximum 30 napig tartó megőrzésére – a személyes adatok törlődnek a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

4. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Stv. 72/B. §, valamint a Stv. 72. § (3) és (4) bekezdése szerint, a stadionbiztonsági követelményeknek (névre szóló jegyértékesítés) megfelelő jegyértékesítés megvalósítása.

5. Adatok címzettjei, címzettek kategóriái

Az MLSZ hatósági felszólítás, vagy feljelentés megtétele hiányában az általa kezelt személyes adatokat más részére nem adja át, ahhoz közvetlenül csak adatfeldolgozói férnek hozzá.

A tevékenységben adatfeldolgozóként vesz részt:

Nádor Rendszerház Kft.

székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.

cégjegyzékszám: 01-09-074755

levelezési címe: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.

elektronikus levélcíme: info@nador.hu

honlapja: www.nador.hu

A Nádor Rendszerház Kft. a Stadionbiztonsági Rendszer üzemeltetője, a központi jegyrendszer támogatását adja, a központi klubkártya rendszerben adatok tárolását és karbantartását végzi az adatkezelő utasítása szerint.

TEX Hungary Kft.

székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 1. cégjegyzékszám: 01-09-877903

levelezési címe: 1146 Budapest, Dózsa György út 1.

elektronikus levélcíme: info@tex.hu

A honlapja: www.tex.hu

A TEX Hungary Kft. az MLSZ és a vele erre szerződött sportszervezetek jegyértékesítője, valamint szintén szerződés keretében a helyszíni értékesítés és beléptetési incidenskezelés körében ismerhet meg személyes adatokat.

Jegymester Kft.

székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.

cégjegyzékszám: 01-09-369537

elektronikus levélcíme: info@jegymester.hu

A Jegymester Kft. a központi jegyrendszer fejlesztője, a Nádor Rendszerház Kft. megbízásából a rendszer támogatását adja.

6. A személyes adatok forrása

Az adatokat a szurkoló (vagy nevében a jegyvásárló) adja meg.

7. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint, a fent bemutatott jogszabályi előírásoknak való megfelelés biztosítása, mint jogi kötelezettség teljesítése.

8. Az érintettet megillető jogok

A Rendelet alapján az érintetteket több jog is megillet (pl.: a tájékoztatás kérés joga, hozzáférés a személyes adatokhoz, törléshez és elfeledtetéshez való jog, korlátozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga), azonban, hogy milyen jogot hogyan, és milyen adatkezelési jogalap esetében lehet gyakorolni, az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum tartalmazza.

A 16 év alatti kiskorú érintett helyett jogait törvényes képviselője gyakorolhatja, a 16 év feletti kiskorú érintett helyett jogait törvényes képviselője is gyakorolhatja.

A jogainak gyakorlásához szükséges űrlapokat itt érheti el.

A tájékoztató 2018. 09. 11. napjától hatályos, az archivált verziója a tájékoztató alatt, a letölthető dokumentumok között található.

Főszponzoraink

  • Adidas
  • OTP Bank
  • MOL

Szponzoraink

  • Merkantil Bank
  • Groupama Biztosító
  • Förch
  • Jet Sol