Szurkolói Klub

Adatkezelési Tájékoztató
az MLSZ Szurkolói Klubra vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban

1. Hol találja az adatkezeléssel kapcsolatos információkat?

Az MLSZ a tájékoztatót a 2016/679 Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR, vagy Rendelet) előírásai szerint készítette azzal a kifejezett céllal, hogy közérthető módon átláthatóvá tegye az adatkezelési műveleteket.

Jelen tájékoztató az adott adatkezeléssel kapcsolatos fő információkat (adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok köre, időtartama és az Önt megillető jogok) tartalmazza, amelyet kiegészít az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum, amely kifejti az Ön jogait, azt, hogy hogyan tudja gyakorolni, az adatbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségeket és a tájékoztató módosításának szabályait. Az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum itt érhető el.

2. Adatkezelési esetkör bemutatása és a kezelt adatok köre

Az MLSZ a szurkoloiklub.mlsz.hu weboldalon keresztül MLSZ Szurkolói Klubba (a továbbiakban: MLSZ Szurkolói Klub) regisztrációt biztosít.

Az MLSZ Szurkolói Klubba való belépés érdekében a szurkolót azonosítani kell, kapcsolatot kell vele tartani és számára a kedvezmények kiszámítási lehetőségét biztosítani kell.

Az azonosítás a Klubkártya, vagy Futballkártya számon és annak PIN kódján alapul. Az MLSZ Szurkolói Klubba való belépés feltétele a Klubkártya, vagy Futballkártya megléte.

A szurkoloiklub.mlsz.hu oldalon történő regisztrációkor az érintett saját maga adja meg kártyaszámát és PIN kódját a rendszernek, amely a Klubkártya regiszter útján, az érintett hozzájárulása alapján bekéri az adatkezelő klubtól az érintett nevét és születési idejét és helyét. Az így bekért személyes adatok csak akkor kerülnek tartósan tárolásra, ha az érintett a regisztrációs folyamatot sikeresen befejezi.

A regisztráció során további kötelezően megadandó adat:

 • Az érintett lakcíméből az irányítószámra és az országra vonatkozó adat,
 • Az érintett email címe.

A regisztráció során további megadható (opcionális) adat:

 • Az érintett telefonszáma,
 • Az érintett neme.

Hírlevél kiküldése érdekében a név (regisztráció során megadott klubkártya szám alapján a klubkártya rendszerből szerzi be az MLSZ) és az elektronikus levélcím (regisztráció során kell megadni) kezelése valósul meg.

Az MLSZ Szurkolói Klubban az Érintetthez kötötten kerülnek tárolásra az alábbi jegy- és bérletvásárlási adatok a kedvezmények biztosítása érdekében:

Jegy esetén:

 • Klubkártya száma
 • Vásárlás(ok) időpontja
 • Mérkőzés(ek) időpontja
 • Szervező (klub) neve
 • Versenyrendszer
 • Forduló száma
 • Mérkőzés megnevezése
 • Ár
 • Értékesítési csatorna: Online/Jegyiroda/Helyszíni/Egyéb
 • Tranzakció száma

Bérlet esetén:

 • Klubkártya száma
 • Vásárlás időpontja
 • Bérlethez a rendszer által rendelt azonosító szám
 • Bérlet megnevezése
 • Bérlet érvényessége (csak szezonbérlet esetén jár kedvezmény, addig, amíg érvényes a bérlet)
 • Kibocsátó klub neve
 • Ár
 • Értékesítési csatorna: Online/Jegyiroda/Helyszíni/Egyéb
 • Tranzakció száma

A kedvezmény kiszámíthatósága érdekében a jegyértékesítő rendszerben vásárolt jegyekre vonatkozó fenti adatok a szurkoló regisztráció alkalmával megadott hozzájárulásával a jegyértékesítő rendszerből az MLSZ részére továbbításra kerülnek a jegyvásárlással egyidejűleg, mivel a jegyvásárlási adatokat a jegyértékesítési rendszer és a klubcsapatok csak ideigenesen, a jogszabályban rögzített határidőnek megfelelő ideig tárolják.

Amennyiben a szurkoló több olyan személynek is vásárol jegyet, akik az MLSZ Szurkolói Klubba korábban regisztráltak, a jegyvásárlási adatok minden érintett MLSZ Szurkolói Klub taghoz külön kerülnek tárolásra, így a kedvezmények, minden az MLSZ Szurkolói Klubba regisztrált személy esetén külön számítódnak együttes jegyvásárlás esetén is.

A kapcsolattartás érdekében a szurkoló neve, e-mail címe, opcionálisan lakcíme kerül kezelésre.

Kapcsolattartási célként azonosítjuk az olyan adatkezelést, amikor nem direkt marketing célból, hanem a Szurkolói Klubbal kapcsolatos rendszerüzenetek küldése céljából valósul meg az adatkezelés. A rendszerüzeneteket azt követően is kiküldi az MLSZ, amikor a szurkoló leiratkozik a hírlevélről, de még tagja a Szurkolói Klubnak.

3. Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama:

 • Az azonosító, regisztrációs adatok és kapcsolattartási adatok tekintetében az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, azaz az MLSZ Szurkolói Klub tagságának fennállásáig.
 • A jegyvásárlási adatok tekintetében az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 12 hónapig (a tizenkét hónap számítása a jegyvásárlások esetében külön-külön kell figyelembe venni, a 12 hónap leteltekor nem az összes adat, csak a 12 hónapos időtartamon kívül eső adatok kerülnek törlésre).
 • A hírlevélküldés érdekében kezelt adatok tekintetében az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az Érintett hozzájárulását többféleképpen is visszavonhatja:

 • A MLSZ Szurkolói Klubból törlését kezdeményezi a szurkoloiklub.mlsz.hu oldalon, amely egyben az adatok törlést is eredményezi,
 • hírlevél küldés esetében a hírlevélről történő leiratkozással, vagy a szurkoloiklub.mlsz.hu oldal adatmódosítási felületén,
 • elektronikus levélben kifejezett kérése alapján a jegyvásárlásaira vonatkozó korábbi adatainak törlését kezdeményezheti, ez azonban a jövőbeli vásárlásaira számított kedvezményeket is hátrányosan érinti.

4. Adatkezelés célja

Az MLSZ-nek a Szurkolói Klubbal kapcsolatos adatkezelési célja, hogy a Szurkolói Klub közössége számára diret marketing email üzenteket küldjön, kapcsolatot tartson a szurkolókkal.

A szurkoló ezért, amikor belép a Szurkolói Klubba hírlevél küldési célból adja meg adatait, amelyhez kapcsolódnak a Szurkolói Klub tagsággal járó kedvezmények számításához szükséges adatkezelések.

5. Adatok címzettjei, címzettek kategóriái

A regisztráció alkalmával megadott kártyaszám és PIN kód adat továbbításra kerül a kártyát kibocsátó sportszervezet rendszerébe, amely az érintett nevét, születési idejét és helyét adja vissza.

Webpont Informatikai Kft.

székhely: 1118 Budapest, Pecz Samu u. 2/a

elektronikus levélcíme: webpont@webpont.com

A Webpont Kft. informatikai rendszer üzemeltetői feladatait látja el.

Jegymester Kft.

székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.

cégjegyzékszám: 01-09-369537

elektronikus levélcíme: info@jegymester.hu

A Jegymester Kft. a Nádor Rendszerház Kft megbízásából a rendszer támogatását adja, így a MLSZ Szurkolói Klubhoz tartozó informatikai rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatokat lát el. Tevékenysége során az MLSZ Szurkolói Klubtól személyes adatokat nem, csak a kedvezmény mértékét fogadja, amely alapján a jegy árát meghatározza.

The Rocket Sience Group Llc.

székhely: Georgia 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308

elektronikus levélcíme: legal@mailchimp.com

A The Rocket Sience Group Llc. a hírlevlek kiküldéséhez használt Mailchimp nevű szolgáltatás üzemeltetője. A The Rocket Sience Group Llc. a Privacy Shild tagja, azaz biztosítja a személyes adatok Európai Uniós szintű védelmét, bővebb információ: http://www.privacyshield.gov/list

6. A személyes adatok forrása

Az adatokat a jegyvásárló szurkoló közvetlenül adja meg, a jegyvásárlással érintett további szurkolók adatait a jegyvásárlótól kapjuk meg.

7. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a szurkoló önkéntes hozzájárulása.

8. Az érintettet megillető jogok

A Rendelet alapján az érintetteket több jog is megillet (pl.: a tájékoztatás kérés joga, hozzáférés a személyes adatokhoz, törléshez és elfeledtetéshez való jog, korlátozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga), azonban, hogy milyen jogot hogyan, és milyen adatkezelési jogalap esetében lehet gyakorolni, az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum tartalmazza.

A jogainak gyakorlásához szükséges űrlapokat itt érheti el.

A tájékoztató 2018. 05. 25. napjától hatályos.

 

 

Főszponzoraink

 • Adidas
 • OTP Bank
 • MOL

Szponzoraink

 • Merkantil Bank
 • Groupama Biztosító
 • Förch
 • Jet Sol